SŁONECZKA

Grupa Słoneczka

Nasze Panie:  
 
Irena Grabowska - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:
- Studium Nauczycielskie
- studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim: rewalidacja i terapia pedagogiczna

 

Jolanta Pytel - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:
- studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
- studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku - edukacja wczwsnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

 
Cześć!
Ze słonecznym i muzycznym pozdrowieniem witają Was dzieci 5 i 6-letnie. Dlaczego ze słonecznym? Ponieważ tak się właśnie nazywamy – „Słoneczka”. Pomysł na nazwę grupy zaczerpnęliśmy z utworu Marii Konopnickiej „Co słonko widziało”. Nasze  Panie często do nas tak mówią, ponieważ nasze buzie najczęściej rozpromienia słoneczny uśmiech.
 
Jesteśmy dziećmi radosnymi, śmiałymi, odpowiedzialnymi, ciekawymi świata. Tworzymy jedną wielką „słoneczną” rodzinę i lubimy sobie nawzajem pomagać. Chętnie słuchamy bajek, baśni, opowiadań i legend. Bierzemy udział w różnych konkursach, ponieważ lubimy współzawodnictwo i prezentacje artystyczne. Bardzo lubimy gry i zabawy ruchowe. Prawdziwą radość sprawiają nam również łamigłówki logiczne, zadania matematyczne i zabawy badawcze.
 
Bardzo chętnie uczestniczymy w różnorodnych zajęciach w przedszkolu oraz organizowanych przez szkoły podstawowe, biblioteki, galerie i inne ośrodki naukowe.
 
W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program wychowania przedszkolnego "Odkrywamy siebie i świat" J. Pytlarczyk.