Grupa Zajączki

Nasze Panie: 
 

Małgorzata Hartuna - nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

- Studium Wychowania Przedszkolnego

- studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim - pedagogika: wczesna edukacja

 
Dorota Kotlenga - nauczyciel mianowany
Wykształcenie:

- Studium Nauczycielskie
- studia licencjackie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna
- studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku pedagogika ogólna

 
 
Nasza wesoła gromadka, do której uczęszczają dzieci 4 i 5-letnie nazywa się "Zajączki". Jesteśmy radosne, spontaniczne, aktywne, zawsze chętne na figle i zabawy. Mamy wiele pomysłów, jesteśmy ciekawe świata oraz otwarte na wiedzę.
 
Bardzo lubimy zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe oraz odgrywanie scenek w kąciku teatralnym. Znamy wiele baśni, bajek i opowiadań, o czym śpiewamy w naszej grupowej piosence. Ogromną radość sprawia nam prezentowanie naszych osiągnięć szerszej publiczności. Potrafimy ze sobą współdziałać, dbać o swoje zdrowie, jesteśmy coraz bardziej samodzielni.
 
W naszej grupie czujemy się jak w rodzinie!
 
W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program wychowania przedszkolnego "Odkrywamy siebie i świat" autorstwa J. Pytlarczyk.