ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
- POWIERZ NAM SWÓJ SKARB -

Nakrętki dla Milenki

MILENKA CHORUJE NA MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE.

JEJ CHOROBA WYMAGA CIĄGŁEJ I INTENSYWNEJ REHABILITACJI.

ZBIERAMY NAKRĘTKI Z PRZEZNACZENIEM NA TURNUSY REHABILITACYJNE.