ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
- POWIERZ NAM SWÓJ SKARB -

Opłaty

Opłaty pobiera się na podstawie „Umowy w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk", płatność na konta bankowe do 10-go każdego miesiąca, na podstawie wyliczenia intendenta.

 

POBYT:

OPŁATA ZA KORZYSTANIE PRZEZ DZIECKO Z OPIEKI W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ      
   
 1,00  zł  za godzinę (w godz. od 8:00 do 13:00 - pobyt dziecka bezpłatny)

 

WYŻYWIENIE:
I POSIŁEK  - 3,50 zł
II POSIŁKI  - 5,60 zł
III POSIŁKI - 7,00 zł

 

RADA RODZICÓW - opłata indywidualna

 

ZWROTY ZA PRZEDSZKOLE:
W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu przez Usługobiorcę, zwraca się Usługobiorcy jedynie koszt dziennej stawki żywieniowej, (o której mowa w „Umowie w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk” w § 4 ust.1 pkt 2) za czas nieobecności dziecka w przedszkolu, poczynając od pierwszego dnia nieobecności, w innym przypadku od dnia kolejnego.

 

Odpis dokonywany będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym.  

 

Numery kont:
POBYT - 90 1240 1268 1111 0010 3829 1947
ŻYWIENIE - 15 1240 1268 1111 0010 3829 2133
RADA RODZICÓW - 29 8335 0003 0900 0101 3000 0010