ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
- POWIERZ NAM SWÓJ SKARB -

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 34 W GDAŃSKU
Rok szkolny 2017/2018

 

Rada Rodziców jest jednym ze współdziałających ze sobą organów przedszkola. Stanowi reprezentację ogółu Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:
Przewodnicząca - p. Anna Dąbrowska
Skarbnik - p. Wioletta Taczyńska
Sekretarz - p. Dorota Adamowicz

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:                                            
p. Aneta Kopyść
p. Agnieszka Olszewska