ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
- POWIERZ NAM SWÓJ SKARB -

specjaliści

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI  

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 4 

Osoby zainteresowane konsultacjami ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda) proszone są o kontakt z poradnią w celu umówienia spotkania.

 

TELEFON DO PORADNI: 58/341-05-42